CURLING KLUB "SILENT

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:               +385 1 6398 615
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednica:  Emina Crnaić

STRELJAČKI KLUB "SILENT

ADRESA:        SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Boris Gramnjak

TENISKI KLUB "SILENT

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 615
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:     Daniel Fodor

KUGLAČKI KLUB "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Marin Župetić

ŠAHOVSKI KLUB "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:     Darko Švec

RUKOMETNI KLUB "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:    Kristijan Živković

NOGOMETNI KLUB "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          marijo.lusic@gmail.com

Predsjednik:    Josip Bogdanović

PLANINARSKO ORJENTACIJSKI KLUB "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:               +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:  Željko Hrsan